Ordnance Survey map sheet 93, 1855 edition

Includes Hutton Bushel, Seamer, Irton, Wykeham, Brompton, Sawdon, West Ayton, East Ayton, Ruston, Scarborough, Folkton

Archive ref: OS/1/93